GigapanGigapan son imaxe en moi alta resolución.
Unha imaxe dun giga?. Panorámicas xigantes?. Fai unha proba visitanto o Machu Picchu.

http://www.gigapan.org/gigapans/most_popular/?q=machu+picchu