Velázquez: As meninas

As meninas a moi alta resolución.

Que é a imaxe?. A man do pintor Velázquez no cadro As meninas.
Para ver o ver o cadro a moi alta resolución, s
egue os seguintes pasos:

1.- Ter instalado o Google Earth.
2.- Activar no Google Earth (Capas) “Edificios 3D”.
3.- Escribir en “Buscar” "Museo del Prado" e premer na lupa.
4.- Premer sobre o edificio do Museo do Prado (zona azulada).
5.- Ábrese unha ventá coas obras disponibles. Seleccionar As meninas.
6.- Premer en “Explorar esta imagen en super alta resolución”.
7.- Navegar polo cadro.

No seguinte vídeo hai unha explicación de todo o proceso.


As meninas en 3D
As meninas. Signoguía, explicación na linguaxe dos signos. Ten subtítulos.

http://www.museodelprado.es/educacion/recursos/signoguias/las-meninas