Churh

FREDERICK EDWIN CHURCH (1826-1900).  Church representa a culminación da Escola do río Hudson: posúe o amor pola paisaxe de Cole, o lirismo romántico de Durand e a grandilocuencia de Bierstadt, sendo máis valente e tecnicamente máis dotado que calquera deles. Trátase sen dúbida dun dos mellores paisaxistas de todos os tempos, só superado por Turner e algúns impresionistas e postimpresionistas de primeira liña como Monet ou Cézanne. Coñece a súa obra: