Cimabue

CIMABUE (c.1240-1302). A pesar de que nalgunhas obras Cimabue representa xa unha evolución á ríxida arte bizantino, a súa maior contribución á pintura foi o descubrir (conta a lenda que pintando ovellas cun xiz sobre unha roca) a un novo talento chamado Giotto, que cambiaría para sempre a pintura occidental. Coñece a súa obra: