Fra Angélico

FRA ANGÉLICO (1387-1455). Un dos mellores coloristas do temperán Renacemento, e quizais o primeiro en evolucionar os avances realizados por Giotto dei Bondone. Coñece a súa obra: