Matisse

HENRI MATISSE (1869-1954) A crítica tradicional tende a considerar a Matisse como o maior expoñente da pintura do século XX xunto a Picasso. Quizais sexa esaxerado, aínda que é certo que o uso case puro da cor nalgunhas das súas obras influíron enormemente en moitas das vangardas posteriores.Ao comezo da súa carreira identificóuselle co fauvismo. Coñece a súa obra: