Miró

JOAN MIRÓ (1893-1983).  Como case todos os xenios, Miró é un artista inclasificable. O seu interese polo mundo do inconsciente, ou oculto no fondo da mente, achégao ao surrealismo, pero cun estilo persoal, ás veces máis próximo ao fauvismo ou expresionismo, chegando ata o punto de pasar longas tempadas sen inxerir alimentos para provocar un estado mental alterado que puidese expresar aquilo que Mirou buscaba plasmar nas súas pinturas. Coñece a súa obra: