Seurat

GEORGES SEURAT (1859-1891) - Georges Seurat é un dos máis importantes pintores post-impresionistas, e está considerado como o creador do "puntillismo", un estilo de pintura no que pequenos puntos de cores primarias crean a impresión de masas de cores secundarias e intermedios. Coñece a obra: