Géricault

THEODORE GÉRICAULT (1791-1824).  Figura clave do romanticismo, de vida e obra revolucionaria a pesar das súas orixes burguesas. "A balsa da medusa" é unha das primeiras obras de denuncia contra o poder que deu a pintura. Coñece a súa obra: