Gaudí

ANTONI GAUDÍ I CORNET (1852-1926). Foi un arquitecto español, máximo representante do modernismo catalán.Gaudí foi un arquitecto cun sentido innato da xeometría e o volume, así como unha gran capacidade imaxinativa que lle permitía proxectar mentalmente a maioría das súas obras antes de pasalas a planos. De feito, poucas veces realizaba planos detallados das súas obras; prefería recrealos sobre maquetas tridimensionales, moldeando todos os detalles segundo íaos ideando mentalmente. Noutras ocasións, ía improvisando sobre a marcha, dando instrucións aos seus colaboradores sobre o que tiñan que facer. Coñece a súa obra: