Donatello

DONATO DEI NICCOLÓ DEI BETTO BARDI "DONATELLO" (1386-1466). Foi un famoso artista e escultor italiano de principios do Renacemento. Donatello destacou pola súa forza innovadora no campo da escultura monumental e no tratamento dos relevos, onde logrou representar unha gran profundidade dentro dun mínimo plano, denominándose co nome de stiacciato, é dicir «relevo aplanado ou esmagado». Coñece a súa obra: