Escultura grega

Etapas na escultura grega:
  • Período arcaico. Séculos VII-VI a.C.
  • Período clásico. Séculos V-IV a.C.
  • Péríodo helenístico. Séculos IV-II a.C.