Friedrich

CASPAR DAVID FRIEDRICH (1774-1840).  Figura principal do romanticismo pictórico alemán, aínda hoxe identifícaselle como o pintor das paisaxes de soidade e angustia, con figuras humanas enfrontadas á magnificencia da natureza. Coñece a súa obra: