Mozárabe

ARTE MOZÁRABE (séculos X-XI). É un termo relativamente recente. Foi acuñado a comezos do século XX  na crenza de que a arte do século X e comezos do XI nos antigos territorios de Castela e León, algúns lugares da Cataluña Condal e o norte de Aragón, emanou fundamentalmente do mundo islámico de Córdoba e foi desenvolvida por mozárabes (cristiáns en territorio musulmán) fuxidos desde Andalucía. Coñece as súas obras máis representativas: