Arquitectura Romana en España

ARQUITECTURA ROMANA EN ESPAÑA (século VI a.C. - V d.C.). O mundo grego foi fundamental para o desenvolvemento da arte romana xunto ás achegas da cultura etrusca. Algunhas das características que definen a arquitectura romana son as seguintes:
  • É unha arquitectura monumental.
  • É unha arquitectura utilitaria.
  • Incorporación de novos materias de construción como son o cemento e o formigón.
  • Como elementos arquitectónicos vanse a utilizar o arco, a bóveda e a cúpula.
Coñece as súas obras máis representativas: