Tema 04: A cultura e a arte na Idade Media

Actividades
Animacións
Láminas/Mapas
Vídeos
  • Arquitectura románica.
  • Igrexa románica.
  • As pinturas de San Climent de Taüll.
  • Portada románica.
  • Monte Saint Michel.
  • Novidades arquitectónicas do gótico.
  • A "Sainte Chapelle" de París.
  • Os construtores de catedrais ("Érase unha vez o home").
  • Catedral de Burgos
Tests
Lecturas e outros