Tema 08: A orixe do mundo moderno

Actividades
Animacións
Láminas/Mapas
Vídeos
  • As viaxes de Marco Polo.
  • Odescubrimento de América.
  • A primeira volta ao mundo.
  • Machu Picchu.
  • Chichén Itzá.
  • Península da Iucatán.
  • Os Reis Católicos.
Tests
Lecturas e outros