Sabias que...? Xeografía: A poboación do mundo

A POBOACIÓN DO MUNDO
# En África a metade da poboación ten menos de 15 anos?.
# Entre 1.600 e 1.810 dez millóns de africanos leváronos como escravos para traballar en América?.
# Cada segundo nacen tres persoas, cada hora 11.000 e cada día 255.000?
# A metade da poboación de Uruguai está na súa capital: Montevideo?
# De cada 10 persoas 6 son de Asia?
# Hai 10.000 anos os homes eran nómades e hoxe o son o 0,0001 %?
# En Venezuela 9 de cada 10 persoas viven en cidades?
# A esperanza de vida é o dobre nalgúns países de Europa (80 anos) que noutros de África?
# No ano 1.900 había 13 cidades que tiñan máis dun millón de habitantes e hoxe hai 300?