Cezanne

PAUL CÉZANNE (1839-1906). "Cézanne é o pai de todos nós". Esta lapidaria frase foi atribuída tanto a Picasso como a Matisse, e certamente importa pouco quen a dixese en realidade, porque en calquera caso é certa. Partindo da onda de aire fresco que representou o impresionismo, Cézanne deixou atrás a todo o grupo impresionista para desenvolver un estilo de pintura nunca visto ata a data, que abriu a porta para a chegada do cubismo e o resto das vangardas do século XX . Coñece a súa obra: