David

JACQUES-LOUIS DAVID (1748-1825).  David é o cume do neoclasicismo, cuxas composicións grandiosas parecen un reflexo da súa atarefada e revolucionaria vida. Coñece a súa obra: