De La Tour

GEORGES DA TOUR (1593-1652). A influencia de Caravaggio é evidente en De La Tour, cuxo emprego da luz e a sombra é único entre os pintores barrocos da súa época. Coñece a súa obra: