Giorgione

GIORGIO BARBARELLI DA CASTELFRANCO "GIORGIONE" (1478-1510). Representante destacado da "Escola veneciana" , podémolo incluir dentro do Renacemento. Como tantos outros pintores malogrados Giorgione deixaranos para sempre a dúbida de ata onde podería chegar a súa exquisita pintura de gozar dunha longa existencia, e de que lugar ocuparía esta en a historia da Arte, aínda que vendo a prodixiosa evolución do seu directo herdeiro artístico -Tiziano- é fácil facerse unha idea. Coñece  a súa obra: