Giotto

GIOTTO DEI BONDONE (c.1267-1337).  Díxose que Giotto foi o primeiro pintor verdadeiro, do mesmo xeito que Adán foi o primeiro home. Estamos de acordo no primeiro. Giotto continuou o estilo bizantino de Cimabue e outros predecesores, pero gañou o dereito a figurar con letras de ouro na historia da pintura ao dotar ás súas obras cunha calidade case descoñecida ata a data: a emoción. Coñece a súa obra: