Homer

WINSLOW HOMER (1836-1910). A principal figura da pintura americana da súa época, Homer supuxo un sopro de aire fresco para a escena americana, que se atopaba entre o academicismo e o case romanticismo da Escola do Río Hudson. O trazo solto e alegre de Homer achégalle ao impresionismo. Coñece a súa obra: