Kandinsky

WASSILY KANDINSKY (1866-1944). Aínda que o título de "pai da abstracción" foi asignado a múltiples artistas, desde Turner ata Picasso, poucos pintores poderían reclamalo con tanta xustiza como Kandinsky. Moitos artistas conseguiron emocionar, pero moi poucos lograron, ademais, cambiar o noso xeito de entender a arte. Wassily Kandinsky pertence a estes últimos. Coñece a súa obra: