Manet

ÉDOUARD MANET (1832-1883).  Manet foi o faro do Impresionismo, un revolucionario dentro dunha época de grandes revolucións artísticas. A "Olimpia" ou "O almorzo sobre a herba" abriron o camiño para as grandes figuras do Impresionismo. Coñece a súa obra: