Masaccio

TOMASSO MASACCIO (1401-1428). Pintor malogrado, pasará á historia da pintura como un dos primeiros en aplicar ás súas obras as leis da perspectiva científica. Un dos grandes renovadores da pintura do temperán Renacemento. Coñece a súa obra: