Miguel Anxo

MIGUEL ANXO (1475-1564)  Artista do Renacemento. O propio Miguel Anxo definíase a si mesmo como "escultor", e ata a súa obra mestra pictórica (os frescos da Capela Sixtina) está realizada seguindo criterios máis escultóricos que pictóricos. Aínda así, unha obra mestra de tal calibre é suficiente para garantirlle un posto de honra na historia da pintura. Coñece a súa obra: