Mondrian

PIET MONDRIAN (1872 -1944).  Xunto con Kandinsky e Malevich, Mondrian é a principal figura da primeira abstracción pictórica. Tras emigrar a Nova York, Mondrian dota á abstracción dunha velada calidade emocional, como se ve na súa serie de "boogie-woogies" realizada na década dos 40. Coñece a súa obra: