O Greco

DOMÉNIKOS THEOTOKÓPOULOS "O GRECO" (1541-1614) Un dos máis orixinais e fascinantes pintores da súa época (Renacemento), cunha técnica personalísima que sería admirada, tres século despois, polos pintores impresionistas. Coñece a súa obra: