Van Eyck

JAN VAN EYCK (1390-1441). Van Eyck é o colosal alicerce sobre o que se apoia toda a pintura flamenca dos séculos posteriores, un xenio da precisión, a perspectiva e a meticulosidad, moi por enriba de calquera outro artista da súa época, sexa flamenco ou italiano.Coñece a súa obra: