Watteau

JEAN-ANTOINE WATTEAU (1684-1721).  Watteau está considerado hoxe en día como un dos pioneiros do rococó. Lamentablemente, morreu na súa máxima plenitude artística, como demostra o xenial retrato de "Gilles" realizado o ano da súa morte. Coñece a súa obra: