Zurbarán

FRANCISCO DE ZURBARÁN (1598-1664). O máis próximo a Caravaggio de todos os pintores barrocos españois, as súas últimas obras mostran un dominio do claroscuro sen parangón na pintura do seu tempo. Coñece a súa obra: