Arquitectura exipcia

ARQUITECTURA EXIPCIA (3150 a.C.- 31 a.C.). Caracterízase polo emprego da pedra de silleria tallada, en grandes bloques, con sistema construtivo adintelado e sólidas columnas. As construcións máis orixinais da arquitectura exipcia monumental son os «complexos das pirámides», os templos e as tumbas (mastabas, speos e hipoxeos). Coñece as obras máis representativas: