Mudéxar

ARTE MUDÉXAR (séculos XII-XVI). Foi  un estilo artístico que se desenvolve nos reinos cristiáns da Península Ibérica, pero que incorpora influencias, elementos ou materiais de estilo hispano-musulmán, é a consecuencia das condicións de convivencia existente da España medieval e trátase dun fenómeno exclusivamente hispánico. Mestura correntes artísticas cristiás (románicas, góticas e renacentistas) e musulmás da época. Coñece as súas obras máis representativas: