Arquitectura Románica xeral

ARQUITECTURA ROMÁNICA (séculos XI-XII). Chamámola románica porque nos lembra a arte romana. Para a construción dos edificios volvéronse a utilizar elementos romanos, como as bóvedas de canón, os arcos de medio punto e as cúpulas. Os edificios, cáseque todos relixioso, mostran un aspecto moi sólido e compacto o que facía que tivesen pouca luz non seu interior; xa que os muros son moi grosos e iso fai que as ventás sexan de pequeno tamaño.

Coñece as obras máis representativas da ARQUITECTURA ROMÁNICA en:
  1. GALICIA
  2. ESPAÑA
  3. EUROPA