Arquitectura Renacentista: Outros países

OUTROS PAÍSES, arquitectos do Renacemento de Alemaña, Píses Biaxos, Bélxica, Croacia, Polonia, Reública Checa, Lituania, Rusia, República Dominicana...