Unidade 2: O relevo terrestre

Actividades
Animacións
Láminas
Vídeos
  • Capas internas da Terra
  • Tectónica de placas
  • Por que se moven as placas?
  • Cidade encantada (Cuenca)
  • Como se formas as cordilleiras?
Tests
Lecturas e outros