Unidade 7: O estudo físico de España e de Galicia

Actividades
Animacións/ Fotos 360 graos

Láminas/Mapas
  • España política , España física , España física (mudo)
  •  Galicia física , Galicia física (mudo)
Vídeos
  • Mulhacén (min. 7), Mulhacén (dron)
  • Aneto (min. 5)
  • Picos de Europa
  • Pena Trevinca
  • Teide
  • Río Texo
  • A fraga do Eume
Tests
Lecturas e outros