Tema 01: O inicio da Idade Media

Actividades
Animacións
Láminas/Mapas
Vídeos
  • Istambul
  • O zoco
  • A caída de Constaninopla
  • Santa Sofía
  • Assassin's Creed, Constantinopla
  • O Islam
  • Peregrinación á Meca
  • Dentro da Kaaba
  • A Idade Media en dez minutos
Comenta
  • Video-comentario:

Lecturas e outros