Tema 05: A época do gótico

Actividades
Animacións
  • Animacións
     
Láminas/Mapas
Vídeos
  • Monte Saint Michel.
  • Novidades arquitectónicas do gótico.
  • A "Sainte Chapelle" de París.
  • Os construtores de catedrais ("Érase unha vez o home").
  • Catedral de Burgos
Tests
Lecturas e outros