Tema 09: O cambio cultural: Renacemento e Reforma

Actividades
Animacións
Láminas/Mapas
Vídeos
  • Florencia......... Leonardo: A Gioconda min. 5
  • O Renacemento. Fachada Universidade Salamanca
  • Lutero: 95 tesis. O enterro do Conde de Orgaz.
  • A Capela Sixtina. O nacemento de Venus
  • Miguel Anxo, escultor.
  • A Escola de Atenas.
  • Cúpula Florencia.
Tests
Lecturas e outros