1º ESOSemana 1

Para comezar comproba que tes subliñado o tema 8 no libro; se non o tes preme aquí.
Vai a Temas 1º ESO" e despois selecciona "Tema 08".

1. Fai o FORUM do tema 8 se aínda non o fixeches o se queres subir a nota. Segue os mesmos pasos que cando o fais no instituto: preme no folio, escribe tema 8 e o teu nome, captura a imaxe e gárdaa no ordenador. Como algúns alumnos-as xa me enviaron a captura da imaxe ao correo iescosmelopezrguez@gmail.com; os que aínda non o fixeron poden facelo tamén e xa anoto a puntuación.
2. Escribe o teu nome. Fai a actividade no caderno.
3. Visita as pirámides e escribe nun mínimo de tres frases o que che resultou máis interesante da visita. Fai a actividade no caderno.
4, 5, 6. Observa as láminas  e anota tres frases de cada unha. Fai a actividade no caderno.
7, 8. Mira os vídeos e escribe tres frases de cada vídeo. Fai a actividade no caderno.
9. Mira o vídeo e escribe dez frases. Fai a actividade no caderno.
10. Xa veremos o vídeo na clase, agora le o texto do vídeo e contesta as preguntas. Fai a actividade no caderno.
11. Fai a lectura e contesta as preguntas de comprensión do texto. Fai a actividade no caderno.
12. Resume tres curiosidades que che resultaran interesantes. Fai a actividade no caderno.
13. Atopa a solución as preguntas. Non copies nin as preguntas nin os enunciados, só as respostas. Fai a actividade no caderno.