Renacemento: Miguel Anxo, San Pedro do Vaticano

Cando Xullo II foi nomeado papa en 1503 emprendeu un ambicioso plan artístico. Rexeitou a vella basílica levantada por Constantino no século IV e pretendeu substituila por un novo templo.
Bramante foi o elexiado para a súa construción. A súa morte continuaron o proxecto:
Rafael e despois Antonio da Sangallo. Pero a construción definitiva débese a Miguel Anxo quen sucedeu a Sangallo tras a súa morte en 1546. No centro da planta levantaría unha maxestuosa cúpula de 42 m de diámetro que se elevaría por enriba dos outeiros da cidade, quedando como punto de referencia para a cristiandade.

Video de: http://www.artehistoria.jcyl.es/