Renacemento: Boticelli, O nacemento de Venus

O nacimiento de Venus é unha das obras máis famosas de Botticelli. Foi pintada por encargo dun membro da familia Médici para decorar un dos seus palacios. Venus é a deusa do amor e o seu nacimento débese aos xenitais do deus Urano, cortados polo seu fillo Cronos e botados ao mar. O cadro representa a chegada da deusa, tras o seu nacemento, á illa de Citera, empurrada polo vento.

Video de: http://www.artehistoria.jcyl.es/