Bacon

FRANCIS BACON (1909-1992)  Máximo expoñente -xunto a Lucian Freud- da chamada "Escola de Londres", a pintura de Bacon rebélase contra todos os canons da pintura anterior, non só no relacionado coa beleza, senón tamén contra a abstracción do expresionismo abstracto dominante na época. Coñece a súa obra: