Boticelli

SANDRO BOTTICELLI (1445-1510). "Se Botticelli vivise, traballaría para a revista Vogue", escribiuse dun dos artistas máis famosos do Renacemento (quattrocento). Comparte con Rafael o feito de ser amado ou esquecido segundo gustos e eras, pero o seu uso da cor é un dos máis fascinantes de toda a pintura antiga. Coñece a súa obra: