Perugino

PIETRO DEI CRISTOFORO VANUCCI "PERUGINO" (1448-1523). Foi un pintor do Renacemento (quatroceno) italiano. As súas dúas influencias fundamentais foron Piero della Francesca e o Verrocchio, aínda que filtrados polos modos suaves da pintura umbra, de cuxa escola foi líder. Foi titular de dous activísimos talleres contemporáneos, un en Florencia e outro en Perugia. A súa fama viuse escurecida pola do seu alumno máis prestixioso, Rafael. Coñece a súa obra: