Braque

GEORGES BRAQUE (1882-1963). Xunto con Picasso e Juan Gris, a principal figura do cubismo, a máis importante das vangardas artísticas do século XX . Coñece a súa obra: