Picasso

PABLO RUIZ PICASSO (1881-1973). Picasso é á historia da arte un xigantesco terremoto de secuelas eternas. Coa posible excepción de Miguel Anxo (quen centrou os seus maiores esforzos na escultura e a arquitectura), ningún outro artista mostrou tal ambición á hora de situar a súa obra dentro da historia da arte. Picasso creou as vangardas, por exemplo o cubismo. Picasso destruíu as vangardas. Mirou atrás aos grandes mestres e superounos cando o propuxo. Enfrontouse a toda a historia da ate e redefiniu da súa propia man a tortuosa relación entre obra e espectador. Coñece a súa obra: